Het ontstaan van TFP Nederland

TFP is door de Kernberg Group New York speciaal ontwikkeld voor mensen met een 'borderline organisatie van de persoonlijkheid', waarbij iemand merkt dat het beeld van zichzelf en anderen sterk kan wisselen. Deze problematiek kenmerkt zich door chronische onrust in denken, voelen en handelen. De binnenwereld van deze persoon kan chaotisch en verward zijn. Dat is vooral het geval als hij/zij in situaties verkeerd waarin emoties rond afstand en nabijheid in relaties, dreigend verlies of verlating een rol spelen. De lijdensdruk is dan groot.

 TFP is gericht op persoonlijke groei en stabiliteit. Dit gebeurt door voortdurend te onderzoeken wat zich binnen de therapeutische relatie afspeelt, hoe de client geneigd is om te gaan met afstand / nabijheid en met de beelden die hij/zij heeft van zichzelf en de therapeut. Vaak komen vanzelf thema‚Äôs als afwijzing en angst voor verlating aan de orde als de persoonlijke band met de therapeut hechter wordt. 

Door deze vertrouwensrelatie met de therapeut kunnen intense emoties ontstaan en komen de wisselende beelden van zichzelf en de therapeut naar voren. Dit geeft de mogelijkheid om van dichtbij te zien en te gaan begrijpen hoe de client geneigd is hiermee om te gaan. Gaandeweg leert de patient daardoor gevoelens beter te verdragen en te hanteren en beelden over zichzelf en anderen bij te stellen.

Van TFP is inmiddels in verschillende wetenschappelijke onderzoeken de werkzaamheid aangetoond, niet alleen rond symptoomvermindering, maar ook betere interpersoonlijke relaties. TFP is opgenomen in de behandelrichtlijnen van het Trimbos Instituut. De verzekeraars vergoeden de behandeling.

Sinds 1995 is er in Nederland een groeiende groep van psychoanalytische psychotherapeuten die zich in deze behandeling hebben gespecialiseerd. In  2012 heeft een kerngroep de vereniging TFP Nederland opgericht die op haar beurt weer is aangesloten bij de internationale vereniging (ISTFP).

Inmiddels wordt TFP ook gehanteerd bij een bredere populatie, TFP Extended met als algemeen behandeldoel: een geintegreerd zelf en gezond interpersoonlijk functioneren. Dit is beschreven door Eve Caligor, John Clarkin en Otto Kernberg (2018)*.

Onlangs zijn er door de Kernberg Group / ISTFP nieuwe boeken verschenen waarbij Transference Focused Psychotherapie zich richt op Narcisme** en Adolescenten**.
*Caligor, E., Kernberg, O. F., Clarkin, J. F., & Yeomans, F. E. (2018). Psychodynamic therapy for personality pathology: Treating self and interpersonal functioning.
**Normandin, L., Ensink, K., Weiner, A., & Kernberg, O. F. (2021). Transference-focused psychotherapy for adolescents with severe personality disorders.
**Diamond, D., Yeomans, F. W, Stern, B. L., & Kernberg, O. F. (2022). Treating pathological narcissism with transference focused psychotherapy.