Het ontstaan van TFP Nederland

TFP is door de Kernberg Group New York speciaal ontwikkeld voor mensen met een 'borderline organisatie van de persoonlijkheid', waarbij iemand merkt dat het beeld van zichzelf en anderen sterk kan wisselen. Deze problematiek kenmerkt zich door chronische onrust in denken, voelen en handelen. De innerlijke wereld van deze persoon is regelmatig chaotisch en verward. Dat is vooral het geval als hij/zij in situaties verkeerd waarin emoties rond afstand en nabijheid in relaties, dreigend verlies of verlating een rol spelen. De lijdensdruk is dan groot.

 

TFP is er op gericht die chaos en onrust langzaam te veranderen in een helder begrijpen van zichzelf en anderen en in een beter verdragen van emoties. Dat leidt tot meer innerlijke rust. Dit wordt bereikt door in de therapie steeds die verwarring en onrust te verbinden met wat op dat moment voor de patient bedreigend is. Vaak gaat het dan over thema‚Äôs als afwijzing, dreigend verlies, verlating of juist het sterker worden van een persoonlijke band met iemand. 

Belangrijk in deze therapie is de vertrouwensrelatie met de therapeut. Maar juist door deze vertrouwensrelatie kan de therapeutische relatie ook het toneel worden waar de angsten van de patient in verband met de hechting met de therapeut zich manifesteren. Dit geeft het koppel van therapeut en client de gelegenheid om van zeer dichtbij te zien wat er zich precies kan afspelen en hoe de patient geneigd is hiermee om te gaan. Gaandeweg leert de patient daardoor deze gevoelens beter te verdragen en te hanteren.

Van TFP is inmiddels in verschillende wetenschappelijke onderzoeken de werkzaamheid aangetoond, niet alleen wat betreft symptoomvermindering, maar ook wat betreft het ervaren van meer veiligheid in relaties met anderen. TFP is opgenomen in de behandelrichtlijnen van het Trimbos Instituut. De verzekeraars vergoeden de behandeling.

Sinds 1995 is er in Nederland een groeiende groep van psychoanalytische psychotherapeuten die zich in deze behandeling hebben gespecialiseerd. Sinds 2012 zijn ze verenigd in een vereniging (TFP Nederland) die op haar beurt weer is aangesloten bij de internationale vereniging (ISTFP).

Inmiddels wordt TFP ook gehanteerd bij een bredere populatie met als algemeen behandeldoel: een geintegreerd zelf en gezond interpersoonlijk functioneren,TFP Extended, beschreven in het laatste boek van de Kernberg group: Eve Caligor, John Clarkin en Otto Kernberg (2018)