NIEUWS

* 2020 zaterdag 14 november vond de jaarlijkse ledenvergadering TFP Nederland plaats (Online - Zoom meeting). Verslag is aan de leden verzonden. Zie ook Nieuwsbrieven 2020.

* 2020 september 25th-26thISTFP Online Conference Innsbruck: Programma

 * In september 2020 zou de tweejaarlijkse ISTFP conference gehouden worden in Innsbruck, maar deze is in verband met Covid19 UITGESTELD tot sept. 2021

* In oktober 2019 vond de eerste ISTFP - Supervisoren meeting plaats (zie cursussen en trainingen).

*  Op 1 en 2 oktober 2019 werd de landelijke TFP supervisie dag gecombineerd met een Masterclass TFP door supervisor / trainer Eve Caligor

* In 2018 verscheen het nieuwe boek over een bredere toepassing van TFP bij persoonlijkheidsproblematiek (TFP-Extended):   Psychodynamic therapy for personality pathology, treating self and interpersonal functioning, Eve Caligor, Otto Kernberg, John Clarkin, Frank Yeomans, 2018 APA publishing.                       

* Tijdens de ISTFP conference in 30 sept / okt 2018 te Barcelona is het voorzitterschap van de ISTFP overgegaan van Stephan Doering op Frank Yeomans.

Download onze nieuwe folder