Literatuur en publikaties

2022 Marike Steeman: De tranen van Rothko; Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen.
2022 De tranen van Rothko. M. Steeman PA-28-1-2

2020 Monica Carsky: How Treatment Arrangements Enhance Transference Analysis

in Transference Focused Psychotherapy

2020 Draijer en Nicolai (counter) transference bij vroeg kinderlijk trauma. T v psychotherapie.

2019 Clarkin, Petrini, Diamond: Complex Depression

2019 Kenneth N. Levy, Nel Draijer, Yogev Kivity, Frank E. YeomansLia, K. Rosenstein: Transference-Focused Psychotherapy (TFP)   

2018 Psychodynamic therapy for personality pathology, treating self and interpersonal functioning, Eve Caligor, Otto Kernberg, John Clarkin, Frank Yeomans. APA publishing.   

Nel Drayer, Nieuwe ontwikkelingen in Transference-Focused Psychotherapie. in Tijdschrift voor Psychoanalyse 2015,4; blz 274-284.

CG Kooiman G Kuipers, C Huffstadt. Transference-focused psychotherapie en mentaliseren in de klinische psychotherapie, een kwestie van vorm én vent. Tijdschrift voor Psychiatrie 2013; 55: 939-948.

Draijer, N. Transference Focused Psychotherapy, Information for patients. National Taskforce BPD / Kenniscentreum Persoonlijkheidsstoornissen, Trimbos Instituut, Utrecht

Draijer, N. (2010) Een razend verlangen naar betekenis, in: Dirkx, J. & W. Heuves (red.), Hysterie. Psychoanalytische Beschouwingen, Amsterdam, Boom, p. 83-99 (A raging longing for meaning. In: Hysteria)

Draijer, N. (2011) Over de verstrengeling van heden en verleden in Transference Focused Psychotherapy (TFP) bij borderline patiënten. In: (Eds. Schulkes & Dijs)  De rol van het verleden in psychotherapie. (18 pp) (On the entanglement of present and past in TFP with BPD patients. In: The role of the past in psychotherapy)

Draijer, N. & J. van Mosel (2011) Transference-focused psychotherapy for borderline persoonlijkheidsorganisatie: toegepaste objectrelatietheorie, in: Dirkx, J. et al (red.), Handboek Psychodynamiek, Utrecht, de Tijdstroom,  p. 393-404 (TFP for borderline personality Organisation: applied object relation theory)

Draijer, N. & J. van Mosel  (2012) Transference-focused psychotherapie, in: Ingenhoven, T. et al (red.), Handboek Borderline persoonlijkheidsstoornis, Utrecht, de Tijdstroom, 2012, p. 93-109

Draijer, N. & P. van Zon (accepted for publication). Transference Focused Psychotherapy with former child soldiers: Meeting the murderous self. Journal of Trauma and Dissociation. 

Kooiman, CG. Overdrachtsgerichte psychotherapie (TFP) bij persoonlijkheidsstoornissen (Transference Focused Psychotherapy for patients with personality disorder). paragraaf 39.1 in Leerboek Psychotherapie (ed Colijn, Snijders, Thunissen, Bögels en Trijsburg†, 2009)

Mosel, J. van (2009) Transference Focused Psychotherapie: toegepast object-relationeel denken, in: Deben-Mager, M. & A. Verheugt-Pleiter (red.), Bankgeheimen, Assen, Van Gorcum, 2009, p. 66-84’(TFP: applied object-relational thinking. In Secrets on the couch)

Spinhoven Ph, Giesen-Bloo J, Dyck R van, Kooiman K, Arntz A. The therapeutic alliance in schema focused therapy and transference focused psychotherapy for borderline patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2007 Feb;75(1):104-15.

Wijts, P., Kooiman, C. & Swaab, L. (2003). Transference Focused Psychotherapy; Een op de overdracht gerichte psychoanalytische behandeling voor borderline patiënten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 29, 140-156.

Yeomans, F., Clarkin, J.K., Kernberg, O. Transference focused psychotherapy bij bordeline persoonlijkheidsstoornis. Harcourt, Lisse 2004. Voorwoord in de Nederlandse uitgave.

Yeomans, Frank E., MD, PhD., Clarkin, Kernberg.Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A CLINICAL GUIDE, video illustrated. American Psychiatric Publishing, 2015

Van Genderen, H.,  A. Arntz en P.Wijts. Klinische Psychologie, Diagnostiek en therapie. G. Smeets, A. Bos, H. Van den Molen, P. Muris. Noordhof Uitgevers, Groningen.: Deel 2, hoofdstuk 14 Persoonlijkheidsstoornissen. Handboek Psychopathologie. Deel 2. Klinische Praktijk. 

Arntz, A, H. V. Genderen en P. Wijts.Vandeneyken, Hoogduin, Emmelkamp. Bohn Stafleu van Loghum. 2006, Houten. Hoofdstuk 21 Persoonlijkheidsstoornissen. 

Wijts, P. Transference Focuse Psychotherapy in: (red) H. Stroeken. Psychoanalytisch Woordenboek. Medewerker. 2008. Boom. (Psychoanalytic Dictionary)

Interviews:

Draijer, N. (2012) in a national journal for psychiatrists (De Psychiater, April 2012 ), as well as in a national journal for Mental Health Psychologists (GZ Psychologie, May, 2012): ‘Transference focused Psychotherapie. Een ik-en-jij therapie waarbij de interactie het werkzame principe is.’ (TFP. A you-and-me psychotherapy in which the interaction is essential in the mechanism of change)