Over de vereniging

Transference Focused Psychotherapie (TFP) werd einde jaren 80 voor het eerst beschreven door Otto Kernberg. Sedertdien werden verschillende handleidingen geschreven met richtlijnen voor behandelprocedures en technieken. Vanaf 1995 werd in Nederland (Amsterdam, Leiden Maastricht) een 20-tal  psychoanalytici, psychotherapeuten en psychiaters door Otto Kernberg en Frank Yeomans opgeleid en gesuperviseerd in TFP.

In 2012 werd de vereniging TFP Nederland opgericht. TFP Nederland is  onderdeel van de ISTFP (International Society Transference Focused Therapy). De huidige voorzitter van ISTFP is Frank Yeomans. Voorheen volgde Stephan Doering Otto Kernberg op.

TFP Nederland heeft momenteel 50 leden en een aantal aspirantleden.

Doelstelling van de vereniging is TFP als een van de vier evidence based behandelingen voor borderline persoonlijkheidsproblematiek, te verspreiden in Nederland. Dit gebeurt d.m.v. opleidingen, workshops en lezingen in heel het land. Een keer per jaar organiseren we een z.g. landelijke intervisiedag voor leden en beginnende TFP-therapeuten. Tot nu toe nam Frank Yeomans steeds als expert-supervisor deel aan deze dagen. De laatste TFP dag, 2 oktober 2019, werd geleid door Eve Caligor, die tevens op 1 oktober een Masterclass TFP-extended gaf. TFP-E is ontwikkeld voor een breder scala van persoonlijkheidsproblematiek.

Elke twee jaar organiseert ISTFP een internationaal congres. Voor het laatst in 2018 in Barcelona. De eerstvolgende zal in september 2021 plaatsvinden te Innsbruck.

De website www.tfpnederland.nl is in 2013 on line gegaan.

Statuten

huishoudelijk regelement