Lid worden?

A: Opleidingseisen ten behoeve van het lidmaatschap van TFP Nederland

Discipline

TFP therapeut

Klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters of in opleiding daartoe

Via onderstaande vereisten en onder deelname intervisiegroep TFP in aanwezigheid van tenminste twee geregistreerde TFP-therapeuten

Toegang TFP opleiding:

Volg een inleiding psychoanalytische theorie. Richtlijn daarbij is een cursus van 30 uur. Indien dit niet voorhanden is kunt u een inleidend boek bestuderen uit de boekenlijst die vermeld staat onder punt D.

Opleiding: Theorie

theoretische cursus olv gecertificeerde TFP-opleiders: 30 uur; succesvol afgesloten met eindtoets

Opleiding: Seminar

technisch seminar olv gecertificeerde TFP-opleiders: 30 bijeenkomsten van één uur. Technische seminar (30) wordt gelijkgesteld aan 30 bijeenkomsten TFP groepssupervisie olv gecertificeerde opleiders. 

Opleiding: Supervisie (individueel/groep)

30 bijeenkomsten van 2 uur (groep) of 1 uur (individueel) met een frequentie van 1x14 per behandeling

Opleiding: leertherapie

psychodynamische leertherapie van minimaal 50 sessies

Opleiding: Aantal afgeronde behandelingen

2 TFP behandelingen bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, met een frequentie van 2x7 (250 uren gesuperviseerde behandeling)

Continuering erkenning

Aantoonbaar TFP uitvoeren, waarbij deelname aan een intervisiegroep met tenminste één andere, geregistreerde TFP-therapeut.

Deelname aan (minimaal 75% van) de landelijke TFP (na-) scholing

B: Opleidingseisen ten behoeve van het lidmaatschap TFP Nederland voor therapeuten met (of in) NVPP/NVPA opleiding

  • met succes (getoetst) volgen van een theoretische cursus van 15 uur contactonderwijs olv een gecertificeerde TFP-opleider
  • technisch seminar van 15 bijeenkomsten van één uur olv gecertificeerde TFP-opleider
  • uitvoeren van minimaal twee TFP behandelingen bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis met een frequentie van 2x7 (250 uren gesuperviseerde behandeling)
  • supervisie: 30 bijeenkomsten van 2 uur (groep) of 1 uur (individueel) met een frequentie van 1x14 per behandeling

C: Lidmaatschappen TFP Nederland

Aspirant lid

Is in opleiding tot TFP therapeut, of heeft een 5 daagse erkende basiscursus TFP gevolgd bij de RINO of elders (30 uur theorie en casuistiek)

Gewoon lid:

TFP therapeut

Klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, die voldoen aan alle opleidingseisen en TFP zelf blijven uitvoeren.

 

Teacher/Supervisor worden? 

Op de site van ISTFP is het document ‘levels of certification’ te vinden en hierin staan de eisen vermeld die de ISTFP hanteert om gecertificeerd te kunnen worden voor de verschillende levels. Level E omschrijft het te behalen niveau om teacher/supervisor te kunnen worden. Level-C staat gelijk aan ons lidmaatschap als volwaardig lid van TFP-NL. Deze eisen omvatten zowel eisen ten aanzien van voortgaande supervisie na het behalen van het TFP-NL lidmaatschap als eisen voor het werken als co-supervisor en als co-docent. Deze eisen zijn wat strenger dan voorheen. 

Je kunt je opgeven voor het examen teacher/supervisor na overleg met je huidige supervisor(en) als je voldoet aan de ISTFP vereisten level-E. Mocht je ondertussen bijna klaar zijn met de voorbereiding op het examen dan kan, in overleg met je supervisor, coulant worden omgegaan met deze verzwaring van eisen. 

Je kunt zowel in Nederland als internationaal examen doen. Dit brengt geen verschil in de geldigheid van de certificering. Let er wel op dat je alleen examen kunt doen bij een examinator waarbij je geen supervisie hebt gevolgd.

 

D. Diversen.

  

Cursussen en technische seminars

De theoretische cursussen en technische seminars worden bij voldoende belangstelling georganiseerd op verschillende plaatsen in Nederland (Amsterdam, Maastricht e.a.). (zie tabblad Cursussen en trainingen

Supervisie/intervisie

Voor info over locatie, tijd en kosten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij en nascholing TFP

Jaarlijks is er een studiedag TFP die verplicht is voor alle TFP register therapeuten, supervisoren en docenten. Actieve deelname in de vorm van een voordracht, lezing of casuïstiekbespreking wordt aangemoedigd. Voor info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

download: Aanmeldingsformulier TFP Ned 2020.pdf
download: Aanvraag formulier nvpp register TFP versie 2015.pdf

Boekenlijst ter voorbereiding

Een gedegen theoretische basiskennis van het psychodynamische denken helpt bij het vlot en plezierig doorlopen van de opleiding tot TFP-therapeut. De beste manier om die kennis te krijgen is het volgen van een inleidende cursus bij een van de RINO’s in het land.

Omdat deze inleidende cursussen niet voor iedereen even toegankelijk zijn, vindt u hieronder een lijst met boeken die u kunnen helpen met het vergaren van de nodige basiskennis. Daarna volgt een lijst met boeken die zeer geschikt zijn om uw kennis te verdiepen. Als u een van de inleidende boeken bestudeert, is dat voldoende voor een vlotte start van uw opleiding.

Inleidende literatuur:

Titel: Psychodynamische therapie in de praktijk

Auteur: Glen Gabbard

ISBN: 978-15-856-2443-0

Beschrijving: Psychodynamische therapie in de praktijk is de Nederlandse vertaling van de nieuwe editie van deze zeer praktische inleiding op psychodynamische psychotherapie. In heldere bewoordingen zet Gabbard de basisprincipes van deze effectieve vorm van psychotherapie uiteen. Op basis van zijn ongeëvenaarde ervaring en kennis bespreekt hij de belangrijkste technieken en interventies. En aan de hand van inzichtelijke klinische voorbeelden laat hij bovendien zien hoe deze in de alledaagse praktijk kunnen worden toegepast.

(Bron: www.bol.com)

Titel: Inleiding in de psychoanalytische theorie en behandelingen

Auteur: M.H.M de Wolf

ISBN: 9789046905944

Beschrijving: Hoe functioneert het innerlijk leven van mensen en hoe kan men daarin interveniëren? Inleiding in de psychoanalytische theorie en behandelingen is een inleiding in het psychoanalytische referentiekader. Het boek geeft een actueel en volledig overzicht van de verschillende psychoanalytische stromingen en sluit aan bij de DSM-5 classificatiesystematiek. In het boek staat de ontwikkeling van het innerlijk in procesmatige zin centraal. De auteur behandelt de theorie van de klassieke neurose en de meer structurele pathologie, en hij besteedt ruim aandacht aan de intake en indicatiestelling. Verder komen de verschillende behandelvarianten en therapeutische interventiemethodieken aan de orde, van openleggend naar steunend en van langdurig naar kort. Er is aandacht voor de interactionele invalshoek en de moderne opvattingen binnen de psychoanalyse. Ook het mentaliserend vermogen komt aan bod: hoe kan het epistemisch vertrouwen worden vergroot?

(Bron: www.coutinho.nl)

Titel: Psychoanalytische theorievorming en de DSM 5

Auteur: M.H.M. de Wolf

ISBN: 9789046904367

Beschrijving: Sinds Sigmund Freud hebben vele stromingen elkaar opgevolgd binnen de psychoanalyse. Het is een uitdaging om overzicht te houden over deze verschillende benaderingen, hoe ze gerelateerd zijn tot elkaar en hoe ze passen binnen het wetenschappelijk kader. Psychoanalytische theorievorming en de DSM-5 is een complete, overzichtelijke en diepgaande inleiding in de theorievorming van psychoanalyse. Alle grote namen komen aan bod, zoals Mahler, Klein en Kohut. Deel I behandelt de theorieën, zoals het driftmodel, objectrelatietheorieën en het relationele model, ingedeeld aan de hand van de overkoepelende dimensie 'verbondenheid en autonomie'. Hierdoor ontstaat een helder beeld van de plaats die elke deeltheorie heeft in het woud aan ideeën. Deel II bespreekt de samenhang tussen psychopathologie en psychoanalyse. Hierbij wordt de DSM-5 als leidraad genomen, zodat het gebruik ervan mogelijk wordt binnen het vakgebied van de psychoanalyse. Psychoanalytische theorievorming en de DSM-5 vormt een tweeluik met Psychoanalytische behandelingen en is geschikt voor de basisopleiding tot psychotherapeut en de opleiding tot klinisch psycholoog of psychiater. Het boek is ook geschikt voor psychoanalytici, en voor nascholing voor professionals en postgraduate-studenten. Dr. M.H.M. de Wolf is klinisch psycholoog (BIG), psychotherapeut en psychoanalyticus. Zijn jarenlange ervaring bij het Psychoanalytisch Instituut en bij de opleiding psychotherapie van de RINO Noord-Holland en de eerdere boeken die hij schreef maken hem een autoriteit op het gebied van de psychoanalyse.

(Bron: www.boompsychologie.nl)

Verdiepende literatuur

Titel: Diagnostiek in de praktijk

Auteur: F. Schalkwijk

ISBN: 9789089536501

Beschrijving: Voor beginnende hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg zijn het voeren van een intakegesprek en het stellen van een diagnose niet makkelijk. Dit boek biedt hun aan de hand van veel praktijkvoorbeelden ervaringskennis, en brengt deze in verband met theoretische concepten. Deze herziening is grondig geactualiseerd. Dr. Frans Schalkwijk is psychotherapeut, opleider bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse en forensisch deskundige op het gebied van jeugdige verdachten. Hij publiceerde onder meer artikelen over narcisme, schaamte en schuld en het boek Emoties bij jongeren (Boom, 2011).

(Bron: www.bol.com)

Titel: The patient and the analyst

Auteur: J. Sandler

ISBN: 9781855750081

Beschrijving: This is a completely revised and enlarged edition of the well-known classic. In the twenty years since the previous edition was published much progress has been made in regard to the clinical concept of psychoanalysis, and this new edition brings the subject completely up to date. New knowledge of the psychoanalytic process has been added, together with advances in understanding the clinical situation, the treatment alliance, transference, countertransference, resistance, the negative therapeutic reaction, acting out, interpretations and other interventions, insight, and working through. The book is both a readable introduction to the subject and an authorities work of reference.

(Bron: www.bol.com)

Titel: The psychoanalytic model of the mind

Auteur: Elisabeth L. Auchinclos

ISBN: 978-1585624713

Beschrijving: Despite the widespread influence of psychoanalysis in the field of mental health, until now no single book has been published that explains the psychoanalytic model of the mind to the many students and practitioners who want to understand it. The Psychoanalytic Model of the Mind represents an important breakthrough: in simple language, it presents complicated ideas and concepts in an accessible manner, demystifies psychoanalysis, debunks some of the myths that have plagued it, and defuses the controversies that have too long attended it. The author effectively demonstrates that the psychoanalytic model of the mind is consistent with a brain-based approach. Even in patients whose mental illness has a predominantly biological basis, psychological factors contribute to the onset, expression, and course of the illness. For this reason, treatments that focus exclusively on symptoms are not effective in sustaining change. The psychoanalytic model provides clinicians with the framework to understand each patient as a unique psychological being.

(Bron: www.bol.com)

Titel: Freud and beyond: A history of modern psychoanalytic thought

Auteur: Stephen A. Mitchell, Margaret J. Black

ISBN: 9780465098811

Beschrijving: Freud's concepts have become a part of our psychological vocabulary: unconscious thoughts and feelings, conflict, the meaning of dreams, the sensuality of childhood. But psychoanalytic thinking has undergone an enormous expansion and transformation over the past fifty years. With Freud and Beyond, Stephen A. Mitchell and Margaret J. Black make contemporary psychoanalytic thinking,the body of work that has been done since Freud,available for the first time. Richly illustrated with case examples, this lively, jargon-free introduction makes modern psychoanalytic thought accessible at last.

(Bron: www.bol.com)

Titel: The primitive edge of experience

Auteur: Th. H. Ogden.

ISBN: 978-0876682906

Beschrijving: This book is concerned with the primitive edge of human experience. It explores the idea that human experience is the product of the dialectical interplay of three modes of generating experience: the depressive, the paranoid-schizoid, and the autistic-contiguous.

Bron: www.bol.com)

Titel: Psychodynamic psychiatry in clinical practice

Auteur: Glen Gabbard

ISBN: 9781585624430

Beschrijving: It is difficult to improve on a classic, but the fifth edition of Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice does just that, offering the updates readers expect with a deft reorganization that integrates DSM-5 (R) with the author's emphasis on psychodynamic thinking. The individual patient is never sacrificed to the diagnostic category, yet clinicians will find the guidance they need to apply DSM-5 (R) appropriately. Each chapter has been systematically updated to reflect the myriad and manifold changes in the 9 years since the previous edition's publication. All 19 chapters have new references and cutting-edge material that will prepare psychiatrists and residents to treat patients with compassion and skill.

(Bron: www.bol.com)