TFP behandelingen in Nederland

NPI Amsterdam: www.psychoanalytischinstituut.nl

GGZ Ingeest, Amsterdam: www.ggzingeest.nl

Altrecht, Utrecht: www.altrecht.nl

Limburg: www.sempsychotherapie.nl

Zie voor vrijgevestigde TFP therapeuten de ledenpagina.