Problemen in de persoonlijkheid

Transference Focused Psychotherapie/ TFP, een behandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblemen

Voor mensen die hulp zoeken voor bij problemen op interpersoonlijke vlak is een langdurige, intensieve behandeling vaak de meest aangewezen weg. Juist omdat patronen waarop functioneren is gebaseerd, en van jongs af aan ingesleten zijn, geeft een kortdurende behandeling meestal geen blijvende verandering. Een behandeling gericht op bijkomende klachten zoals een depressie, een angststoornis, een eetstoornis of een verslaving blijkt niet altijd eenvoudig vanwege de persoonlijkheidsstructuur van de persoon. De therapeutische relatie blokkeert of komt niet tot stand. Mensen met een persoonlijkheidsprobleem (stoornis volgens DSM V) hebben moeite met het ervaren van vertrouwen in het contact met anderen, en juist in de therapeutische relatie, waarin het gaat om persoonlijke, intieme zaken, kan dit een rol gaan spelen. 

 TFP, een psychotherapeutische behandeling van 2 sessies per week, gedurende 2-4 jaren, is dan een optie. Daarbij komen de problemen en innerlijke conflicten van de persoon in de therapeutische relatie naar voren en ontstaat er gaandeweg inzicht in de invloed van vroege relaties met de opvoeders. Dat wat er zich afspeelt in het hier-en-nu-contact met de therapeut wordt onderzocht om samen te gaan begrijpen.