Teacher/supervisor worden

De opleiding tot teacher/supervisor

TFP Nederland volgt de opleidingseisen van de ISTFP om teacher/supervisor te worden. Op de site van ISTFP is het document ‘levels of certification’ te vinden en hierin staan de eisen vermeld die de ISTFP hanteert om gecertificeerd te kunnen worden voor de verschillende levels. Level E omschrijft het te behalen niveau om teacher/supervisor te kunnen worden. Level-C staat gelijk aan ons lidmaatschap als volwaardig lid van TFP-NL. Deze eisen omvatten zowel eisen ten aanzien van voortgaande supervisie na het behalen van het TFP-NL lidmaatschap als eisen voor het werken als co-supervisor en als co-docent. Deze eisen zijn wat strenger dan voorheen. 
Je kunt je opgeven voor het examen teacher/supervisor na overleg met je huidige supervisor(en) als je voldoet aan de ISTFP vereisten level-E. Mocht je ondertussen bijna klaar zijn met de voorbereiding op het examen dan kan, in overleg met je supervisor, coulant worden omgegaan met deze verzwaring van eisen. 
Je kunt zowel in Nederland als internationaal examen doen. Voor de geldigheid van de certificering maakt dit niet uit. Let er wel op dat je alleen examen kunt doen bij een examinator waarbij je geen supervisie hebt gevolgd.